Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 roku Nr 171 poz. 1058
z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „
opróżnianie pojemników do segregacji odpadów w 2010 roku” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Eko Skórtex Gizałki sp. z o.o. , Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki

 

Zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Firma lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena ofertowa (brutto)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

1

 

Eko Skórtex Gizałki Sp. z o.o.

Nowa Wieś 22

63-308 Gizałki

94644,00

100

2

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Eko 62-420 Strzałkowo

109557,60

86,4

 

 

Uzasadnienie wyboru: Cena wybranej oferty jest najniższą ceną; oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1496