:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obow. od 11 marca 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Zmiana regulaminu schroniska
»Wolontariat porozumienie
»Umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Opinie RIO 


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2013 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2013 - 2017.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  Związku Gmin Regionu Słupeckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2011 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku na 2011 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2012 - 2016.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2012 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2011 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2011 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok   
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Słupeckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2010 rokopinia o sprawozdaniu za 2012r
2013-05-06 00:00

opinia o budżecie001
2013-12-03 00:00

opinia o WPF001
2013-12-03 00:00

Opinia RIO o sprawozdaniu za 2013r.
2014-03-31 00:00

opinia wniosku 001
2014-04-30 00:00

File0001
2014-11-28 12:06

File0002
2014-11-28 12:07

File0007
2014-11-28 12:08

File0008
2014-11-28 12:09

UCHWAŁA
2015-04-08 08:25

opinia RIO
2015-09-09 07:35

opinia RIO
2015-12-08 15:18

opinia RIO
2016-04-08 12:05

opinia o wniosku
2016-04-29 09:07

opinia - uchwała budżetowa
2016-12-02 09:27

opinia WPF
2016-12-02 09:28

opinia RIO 29.03.2017
2017-04-06 15:04

uchwała z dnia 21 kwietnia 2017r
2017-05-11 14:12

opinia RIO-nadwyżka/deficyt
2017-07-14 10:18

uchwały RIO o projekcie budżetu i WPF na 2018 r.
2017-11-20 15:06

uchwały
2017-12-27 08:11

opinia o sprawozdania za 2017 r.
2018-04-05 15:08

opinia o sfinansowaniu nadwyżki deficytu
2018-06-18 12:03

Związek Opinia o projekcie bud. i wpf na 2019r.
2018-12-05 14:04

opinia o sprwawozd. za 2018r.
2019-04-10 10:16

opinia o nadwyżce
2019-06-18 11:02

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
    Odwiedzin: 17417 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2019