:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Opinie RIO 


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2013 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2013 - 2017.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  Związku Gmin Regionu Słupeckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2011 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku na 2011 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2012 - 2016.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2012 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2011 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2011 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok   
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Słupeckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2010 rokOpinia o sprawozdaniu za 2012r
2020-06-03 10:29

Opinia o budżecie
2020-06-03 10:30

Opinia o WPF
2020-06-03 10:30

Opinia RIO o sprawozdaniu za 2013r.
2020-06-03 10:30

Opinia o wniosku
2020-06-03 10:30

Opinia o projekcie budżetu na 2015r.
2020-06-03 10:31

Opinia WPF 2015r.
2020-06-03 10:31

Opinia RIO o sprawozdaniu za 2014r.
2020-06-03 10:32

Opinia RIO
2020-06-03 10:32

Opinia RIO
2020-06-03 10:34

Opinia RIO
2020-06-03 10:35

Opinia o wniosku
2020-06-03 10:35

Opinia - uchwała o projekcie budżetu na 2017 r.
2020-06-03 10:36

Opinia o WPF
2020-06-03 10:36

Opinia RIO 29.03.2017
2020-06-03 10:38

Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej 2016 r
2020-06-03 10:38

Opinia RIO-nadwyżka/deficyt
2020-06-03 10:39

Opinie RIO o projekcie budżetu i WPF na 2018 r.
2020-06-03 10:40

Opinia o sprawozdania za 2017 r.
2020-06-03 10:41

Opinia o sfinansowaniu nadwyżki deficytu
2020-06-03 10:42

Opinia o projekcie bud. i wpf 2019r.
2020-06-03 10:42

Opinia o sprawawozdaniu za 2018r.
2020-06-03 10:46

Opinia o nadwyżce
2020-06-03 10:46

Inforomacja za I pół 2019
2020-06-03 10:48

Opinia o projekcie WPF 2019
2020-06-03 10:52

Opinia o projekcie budżetu 2019
2020-06-03 10:52

Opinia o sprawozdaniu 2019
2020-06-03 10:54

Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej
2020-06-23 07:28

Opinia RIO o nadwyżce
2020-07-28 13:04

Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
    Odwiedzin: 2870 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020