Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Opinie RIO

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuz dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2013 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuz dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2013 - 2017.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuz dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  Związku Gmin Regionu Słupeckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2011 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuz dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku na 2011 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuz dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2012 - 2016.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuz dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2012 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuz dnia 30 sierpnia 2011 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2011 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok   

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Słupeckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2010 rok

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-08
Data publikacji:2020-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:2180

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-30 08:35:00Katarzyna Nowaczyk-AndzelmOpinia RIO informacja za I pol 2021Opinie RIO
2020-12-03 10:23:06Katarzyna Nowaczyk-AndzelmOpinia Rio o projekcie budżetu na 2021r.Opinie RIO